Agenda

18 nov 2018 10:00 uur
Jeugddienst;

25 nov 2018 10:00 uur
Eredienst; ds Thijs Tichelaar; Eeuwigheidszondag

02 dec 2018 10:00 uur
Eredienst; Jelle Horjus, Ie Advent, Maaltijd van de Heer

09 dec 2018 10:00 uur
Ere dienst; ds Thijs Tichelaar, 2e advent