Nieuwe prekenserie

"Samen werken in Gods Koninkrijk", zo luidt de titel van de prekenserie die vanaf 4 februari zal starten, geïnspireerd op het jaarthema van de Unie.

In 6 preken zal achtereenvolgens stilgestaan worden bij de volgende onderwerpen:

  • Gods werk en menselijk werk.
  • Waarom werken we?
  • Werk als levensonderhoud.
  • Werk als sociaal gebeuren.
  • Werken in een geseculariseerde wereld.
  • Het uitzicht waarmee we werken.

Er zijn mogelijkheden om (met behulp van materiaal vanuit de Unie) nog op andere manieren verder op het thema in te gaan, bijvoorbeeld door middel van een projectkring. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u contact opnemen met Thijs Tichelaar.

Laatste Nieuws

Agenda

25 mrt 2018 10:00 uur
Eredienst; ds Thijs Tichelaar, Palmzondag

01 apr 2018 10:00 uur
Paasdienst; ds Thijs Tichelaar

08 apr 2018 10:00 uur
Eredienst; ds Saskia Tichelaar; Maaltijd van de Heer

15 apr 2018 10:00 uur
Eredienst; ds Thijs Tichelaar