Welkom in de Stille Week

Als liturgiecommissie zijn we alweer bijna twee maanden volop in de weer met de voorbereidingen voor de diensten in de Stille Week en op Eerste Paasdag. We nodigen jullie allemaal dan ook van harte uit om nu alvast die data in je agenda te reserveren en je, met ons samen, te verheugen op de paascyclus!

Een paascyclus! Vier dagen achter elkaar in de week vóór Pasen, elke dag een dienst. Al vroeg in de geschiedenis van de kerk zijn christenen hiermee begonnen. Men wilde op deze manier als het ware ‘meegenomen worden op de hele weg die Jezus voor ons is gegaan’. Van het laatste avondmaal, het lijden, het sterven, de “doodse stilte van het graf”, naar de verwachting van Licht en het volle feest van Zijn opstandig! Dit alles meebeleven om het daardoor beter te kunnen begrijpen.

Natuurlijk is het fijn wanneer je één of twee diensten uit de cyclus mee kunt maken; hartelijk welkom! Maar misschien lukt het je om dit jaar eens te kiezen om de héle cyclus te volgen, en zo de Stille Week op een bijzondere manier met de Here God en met elkaar te beleven!

Witte Donderdag: donderdag, 29 maart, 20.00 uur

In deze dienst vieren we o.a. gezamenlijk avondmaal, en gedenken we hoe Jezus voor ons leed, hoe Hij onze zonden én de zonden en duisternis van de wereld op zich nam.

Goede Vrijdag: vrijdag, 30 maart om 20.00 uur
Deze avond gedenken we Jezus’ dood. Na Zijn lijden en sterven daalde Jezus af in het dodenrijk en Zijn discipelen bleven achter zonder hoop, in grote verlatenheid, in rouw en in duisternis. Deze dienst van luisteren, kijken, lezingen en stilte eindigt spannend: zwijgend en in het donker.

Stille Zaterdag: zaterdag, 31 maart om 21.00 uur
De stilte en de rouw blijven op de zaterdag overdag nog bij ons. Jezus is immers gestorven. Maar nog vóór het aanbreken van de nieuwe en eerste dag van de week is Jezus opgestaan. Christenen hebben dit door de eeuwen heen vaak midden in de nacht, vóór het krieken van de nieuwe dag, gevierd met een paaswake. Uit praktische overwegingen is deze paaswake in onze gemeente verschoven naar het begin van de avond. Dan vieren we de komst van het Licht, en we mogen ons kruis opnemen, onze doop vernieuwen en achter de opgestane Heer aangaan.

Paaszondag: zondag 1 april, 10.00 uur, Paasdienst voor groot en klein
Feest! Volop feest! In deze dienst komen we samen om met elkaar de opstanding te vieren!

HARTELIJK WELKOM ALLEMAAL!
De Liturgiecommissie

Laatste Nieuws

Agenda

25 mrt 2018 10:00 uur
Eredienst; ds Thijs Tichelaar, Palmzondag

01 apr 2018 10:00 uur
Paasdienst; ds Thijs Tichelaar

08 apr 2018 10:00 uur
Eredienst; ds Saskia Tichelaar; Maaltijd van de Heer

15 apr 2018 10:00 uur
Eredienst; ds Thijs Tichelaar