- Kennismaken met het christelijk geloof: de alpha cursus
Jaarlijks start in januari de Alpha-cursus. Een vrijblijvende ontdekkingstocht, samen met anderen en in een ontspannen sfeer, naar het christelijk geloof. Bedoeld voor mensen die graag meer willen weten over God Zelf, Jezus, hoe Hij tegen jouw leven aan kijkt, de Bijbel, de kerk etcetc. Een korte, verrassende kennismaking met het christelijk geloof. Voor het eerst, omdat je net christen geworden bent (en meer wilt weten) of omdat je wat je gelooft nogeens opnieuw wilt doordenken. De Alpha-cursus gebeurt in een sfeer van eten (aanvang 19.00 uur), praten, lachen, leren, delen en luisteren.
Algemene info over de Alpha-cursus: www.alpha-cursus.nl

- De BGAC beter leren kennen: de introductieavond
Rondom een maaltijd ontmoeten we elkaar. Daarna duiken we in het verleden, heden en de toekomst van ons gemeente-zijn. Bedoeld voor een ieder die wil kennismaken met de gemeente. We gaan in op de achtergronden van onze identiteit (baptisme) en de manier van gemeente-zijn. "Wat geloven jullie? Waarom gedragen jullie je zoals je doet, wat zit daar achter? Hoe zit de gemeente in elkaar? Waarom...? etcetc.". Vragen staat vrij. In alle openheid delen we verwachtingen van het gemeente-zijn met elkaar.  Wij helpen je graag verder in de zoektocht naar de plaats waar God je een thuisgemeente wil geven, of dat nu bij ons is of elders. Informatie: Thijs Tichelaar
De introductiecursus wordt 2x per jaar gegeven.

- Doopvoorlichting, laat je onderdompelen in de informatie over dit prachtige gebruik.
Deze voorlichtingsavond is bedoeld voor iedereen die weleens wat meer wil weten over de plek die de gelovigendoop (doop door onderdompeling) heeft binnen ons geloof en onze gemeente. In één avond wordt aan de hand van de Bijbel en onze dooptraditie uitgelegd wat het belang van de doop is. En we willen samen praten over wat de doop in ons leven kan betekenen.
De doopvoorlichting sluit aan op de introductiecursus maar kan ook apart worden gevolgd.

- Dieper graven in de Bijbel: ETS bijbelcursus
De Evangelische Toerusting School wil mensen helpen om de Bijbel beter te begrijpen en te groeien in geloof. Om dit te bereiken staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In het studiemateriaal en in de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek.
De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen.
De ETS cursus wordt in Arnhem gegeven op elke tweede zaterdag van de maand, in ons eigen gebouw.
Meer informatie: http://www.evangelisch-college.nl/Bijbelcursus.html