Kerkdiensten op zondag

Elke zondagochtend om 10.00 uur hebben we een kerkdienst in onze baptistenkapel aan de Willem van Kleeflaan 6 Arnhem (wijk Molenbeke).
De samenkomsten hebben tot doel God te eren, samen te vieren, elkaar te ontmoeten en om mensen toe te rusten in hun dagelijks leven met God. Dat beperkt zich niet tot een vast stramien van zingen-prediking-gebed. De samenkomst begint al bij de 'voordeur' en eindigt...eigenlijk niet! Want zij gaat, in haar uitwerking, door in de week die volgt. Dat is wat Romeinen 12:1 bedoelt met "eredienst".

De samenkomsten duren doorgaans maximaal 1½ uur. Na de dienst is er gelegenheid om mensen te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Ook (nee, juist!) gasten zijn welkom om dan ook even nader kennis te maken of even na te praten. Wie gebed wil, er zijn twee mensen van het gebedsteam aanwezig om met u te bidden.

Verschillende soorten diensten
Bestaat er een 'gewone dienst'? Nee, niet echt. Elke samenkomst heeft weer een ander accent, al blijven de 'grondtonen' herkenbaar. Ongeveer de helft van de samenkomsten wordt geleid door de eigen voorganger. In de overige diensten gaan sprekers van buiten voor, soms begeleid door een liturg. Verandering van spijs doet eten.  Deze veelkleurigheid en variëteit is een bewuste keus.

In de week voorafgaand aan de zondag zal het thema en de Bijbellezing op de website bekend gemaakt worden. Voor degenen die zich alvast willen voorbereiden. Wil je de preek naluisteren? Dat kan. In de loop van de week wordt de prediking op de website geplaatst als mp3-bestand.