Missie
We willen kinderen en jongeren het leven met God laten ontdekken in ons midden.
Hoewel goed kinder- en jeugdwerk belangrijk is, is het slechts één van de factoren die essentieel is voor jongeren om te blijven of gaan geloven. Minstens net zo belangrijk zijn het gezin waarin zij opgroeien èn de gemeente als geheel (voorganger, raad, leden).