Jeugd ( middelbare school)
Kinderen die naar de middelbare school gaan, zijn welkom op de jeugd. Het jeugdwerk van de gemeente bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn veel momenten waarop we bij elkaar komen om van alles te doen. Daaronder ligt een stevige basis: onze relatie met God en met elkaar. Dat is waarin we investeren op elk moment, wanneer dan ook en wat we ook doen.

Jeugdavonden (12-18 jaar)
Eens per 2 weken komen alle tieners samen in het huis van de jeugdleiding. Dit is op zondagavond tussen 19.00u- 21.00u. Deze avond is er ruimte om elkaar te ontmoeten, te chillen en te praten over onderwerpen die ons geloof en leven raken. We starten de avond met een korte viering: samen zingen, bidden, de kaars aansteken, en soms een getuigenis of inleiding op een thema. Regelmatig nodigen we een gastspreker uit. Daarna gaan we uiteen in 4 of 5 kringen die op leeftijd zijn in gedeeld. In de kringen is er aandacht voor persoonlijke begeleiding. Iedere kringleider fungeert als vertrouwenspersoon en trekt ook op andere momenten met de tieners en jongeren op die hem of haar zijn toevertrouwd. Een rooster van de jeugdavonden is te vinden onder de knop agenda.

Jeugdband
Iedereen die een muziekinstrument bespeelt of lekker wil zingen is welkom bij de jeugdband. De jeugdband is een mix van muziekles, gezelligheid, en ruimte om te groeien in aanbidding. We zien het als een broedplaats voor muzikaal talent dat steeds meer medewerking aan de zondagse samenkomsten zal verlenen. In elk geval nemen zij de jeugddiensten voor hun rekening. De jeugdband repeteert elke twee weken voorafgaand aan de jeugdavond (18.00u).

Activiteiten: startweekend, naar Opwekking, concerten en veel meer..
Elk jeugdseizoen begint spetterend met een startweekend. Samen kamperen, relaxen, zwemmen, sporten, lachen, vieren, delen en bidden. Een hoogtepunt in het jaar! Door samen dingen te ondernemen en te beleven, leren we elkaar beter kennen en ontstaan hechte vriendschappen. Jaarlijks is er ook de gelegenheid om samen naar de pinksterconferentie Opwekking te gaan of naar de EO-jongerendag. Ook nemen we elkaar door het jaar heen mee naar concerten of pakken we samen een bioscoopje. Maar we durven ook grotere uitdagingen aan te gaan. Wat denk je van 24-uur vasten en acties doen om geld in te zamelen voor ons sponsormeisje Karukola? Ook is in de zomer van 2011, samen met de jongeren van de Baptistengemeente Arnhem-Zuid, een diaconale jongerenreis annex werkvakantie naar Roemenië georganiseerd.

Jeugddiensten
Kijk in de agenda op deze site voor de 4 of 5 speciale jeugddiensten die er in het jaar zijn!
Het zijn spetterende diensten met goede muziek van  onze eigen jeugdband, verrassende beelden en creatieve sprekers. De diensten zijn zo ingericht dat zij qua vorm en inhoud aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, randkerkelijken of mensen die aan het begin van hun geloof staan.

De gemeente is een oefenplaats voor jeugd...
We zijn blij als tieners meedoen in taken zoals het beamerteam, de bediening van het geluid, in de muzikale begeleiding, helpen op de crêche of kinderwerk, koffieschenken etc. We merken dat zij bruisen van goede ideeën en hebben hen nodig in het vernieuwen van onze gemeente. Door met elkaar op te trekken rond een bepaalde taak, ontstaan geloofsgesprekken die voor beide inspirerend zijn....