Kinderwerk: kinderen van basisschoolgroep 2 t/m 8
Vanaf groep 2 is uw kind welkom bij het kinderwerk in onze prachtig verbouwde  Vleugel. Hier zijn verschillende kinderruimten waar zij een eigen programma krijgen a aangeboden. De kinderen beginnen met hun ouders/verzorgers  in de kerkdienst.  Samen met de volwassenen zingen zij enkele liederen en ervaren zij het gemeente-zijn.  Rond 10.15 uur gaan de kinderen samen met de kinderwerkers  vanuit de dienst naar de Vleugel. Kinderen mogen wat geld meenemen voor ons zendingsproject.  Om ongeveer 11.30 uur zijn zij weer terug in de kapel.

Iedere zondag staat een bijbelverhaal centraal. Rondom dit verhaal wordt een programma voorbereid. Het is voor ons een uitdaging om ieders talenten zo in te zetten dat er voor de kinderen veel variatie is: muziek, spel, verhaal, toneel, dans, knutsel- en kookactiviteiten. Het inhoudelijke programma staat onder de knop agenda zodat ouders hierover met hun kind kunnen praten in de week voor of na de dienst.

1e en 4e zondag van de maand: Kanjerfeest. Dit programma is een gezamenlijk feest voor alle groepen. Eerst samen zingen, samen bidden, samen kijken en luisteren naar het bijbelverhaal. Daarna kunnen kinderen kiezen uit diverse verwerkingen, zoals bijvoorbeeld een quiz over het verhaal, verschillende creatieve verwerkingen of een spel.


2e zondag van de maand: Film-/spelochtend. Op deze ochtend wordt een film vertoond met een bijbelse boodschap voor de kinderen en/of worden er spelletjes gedaan.

3e zondag: Kleine groepen of bible basics. Een ochtend in de eigen groep. Zo is er wat meer tijd voor persoonlijke aandacht. Er zijn vier groepen, ingedeeld naar leeftijd. De groepen dragen vogelnamen: duiven, zwaluwen, raven en adelaars. De adelaars (groep 7 en 8) krijgen die ochtend Bijbelstudie. We noemen dit Bible Basics. We duiken, op hun niveau, de bijbel in en bespreken dit met elkaar. Ook is er ruimte voor het delen van en bidden voor wat hen bezig houdt. Ieder kind vanaf groep 7 krijgt, met een kleine bijdrage van de ouders, een prachtige jongerenbijbel kado.
Deze bijbel blijft voorlopig in de kerk.

5e zondag: kinderen in de dienst. Als een maand 5 zondagen heeft, zijn de kinderen die 5e zondag in de dienst, bij hun ouders. Dat geldt ook voor bijzondere diensten, zoals de gezinsdiensten (o.a. feestdagen). Deze diensten zijn speciaal in gericht voor gezinnen.   De adelaars blijven ook in de dienst als er een jeugddienst is.