Peuter- kleutergroep: kinderen van 3-5 jaar
Wanneer een kind bijna 3 jaar wordt, overleggen we met de ouders over het tijdstip van overgang naar de peuter- kleutergroep zodat de peuter zich snel thuis voelt in de nieuwe groep. Deze groep heeft een eigen ruimte beneden in de kerk (na de ingang rechtsaf de trap af). De leiding van de peuter- kleutergroep bestaat iedere zondag uit een volwassene en een tiener. Zij zijn er om met de kinderen te spelen, voor te lezen, te knutselen, even samen te drinken en een koekje te eten. Ze laten hen voelen dat ze gezien zijn en welkom in de gemeente en bij de Here God.
Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst (vanaf 9.45 uur) zijn wij aanwezig. Kinderen kunnen dan eventueel  hun jas vast ophangen of even om  het hoekje kijken. Alle kinderen wonen de start van de kerkdienst bij. Samen met hun ouders zingen zij daar enkele kinderliederen.  Hierdoor raken ze vertrouwd met de gemeente en de diensten.  Om ongeveer 10.15u gaan zij dan met de leiding naar hun eigen ruimte. Natuurlijk mag papa of mama best nog even meelopen. Na de dienst willen wij de zaal opruimen. We stellen het op prijs wanneer u uw kind direct na de dienst ophaalt. Kleuters die na de zomer starten in groep 2, schuiven door naar het kinderwerk.