Visie op Kinder- en jeugdwerk
Kinderen hebben wij als een gave uit Gods hand ontvangen.
De opdracht van Jezus is hen niet te verhinderen om tot Hem te komen (Marcus 10:14).

A. Missionaire focus van de totale gemeente
We zijn een kinderrijke gemeente. Niet alleen opvoeders en jeugdwerkers maar ook de andere volwassenen in de kerk zien het als hun opdracht om onze kinderen, tieners en jongeren bij God te brengen. Alle kinderen t/m 20 jaar hebben een eigen bidbuddie.

B. Ondersteuning van gezinnen
Geloofsopvoeding is niet iets van een uurtje in de week. Hoe je in het leven staat en wat en hoe je gelooft, leer je in de eerste plaats thuis. De kerk  ziet het als haar verantwoordelijkheid om gezinnen te ondersteunen bij deze belangrijke taak.

C. Kwalitatief jeugdwerk op een inspirerende plek
Voor alle leeftijdsgroepen is buiten de diensten om een aanbod. De activiteiten en programma’s kennen een mooie balans tussen onderwijs en ontspanning. De ruimten waarin kinderen en jeugd samenkomen zijn sfeervol en inspirerend en ademen uit dat zij welkom zijn.

D. Relatiegericht:
In onze  omgang met onze kinderen en jeugd, blijkt hoeveel we van hen houden. We kennen hen bij naam en weten wat hen bezig houdt. We stimuleren het groeien van onderlinge vriendschappen door leuke activiteiten. Dat beperkt zich niet tot alleen de zondag.

E. Levend geloof: wederzijdse noodzaak tot vitaal geloofsleven
Jongeren hebben ouderen nodig. Zij wijzen hen op de levenslessen van hun Schepper en begeleiden hen naar toegewijde volgelingen van Jezus. Ouderen hebben jongeren nodig. Zo blijven zij  scherp, fris en vitaal in hun geloof. Wanneer we ons werkelijk openstellen voor elkaar, ontdekken we dat we niet zonder elkaar kunnen om te groeien in een autentiek, gepassioneerd geloofsleven.  

E. Diensten
De diensten zijn zo ingericht dat kinderen, tieners en jongeren kunnen groeien in hun geloof.  Dit gebeurt niet alleen in nevenactiviteiten maar juist ook IN ons midden. God kan door ons allen werken, met dezelfde Geest in dezelfde intensiteit.  Enkele diensten in het bijzonder, zijn nadrukkelijk bedoeld om vrienden/vriendinnen uit de eigen omgeving mee naar toe te nemen en zo twee werelden te verbinden.

F. Samenwerkende generaties
Kinderen doen volop mee en komen graag! Onze kerk is een plek waar ruimte is voor jong talent en leiderschap. Oók jonge mensen nemen taken op zich. Zo kunnen zij groeien in verantwoordelijkheid en leren werkelijk invloed hebben. Kinderen en tieners hebben binnen de taakvelden leermeesters nodig die met hen optrekken rond gezamenlijke passies.