Wij zijn een gemeente die middenin de samenleving wil staan, samen met andere kerken die het evangelie van Jezus Christus willen uitdelen en uitleven. De samenwerking met andere kerken krijgt vorm in twee samenwerkingsverbanden:

Hart voor Arnhem

In Hart voor Arnhem werken de meer evangelische gemeenten van de stad samen. Leiders en vertegenwoordigers van Arnhemse kerken en christelijke organisaties ontmoeten elkaar regelmatig in een sfeer van vriendschap en bewogenheid met het welzijn van Arnhem vanuit het evangelie van Jezus Christus. De onderlinge samenwerking laten we groeien in ontmoeting en activiteiten. Jaarlijks pakken we samen de week van gebed op, organiseren we de Bijbelmarathon en de Nacht van gebed (voor de vervolgde kerk), een gezamenlijke kerstnachtdienst etc. We liften mee op elkaars aanbod aan cursussen en bijzondere avonden met sprekers. In 2012 zal voor het eerst een groter event samen georganiseerd worden, een gospel & arts festival: Sonsbeek Celebrate, op 16 juni 2012.

In Hart voor Arnhem werken we samen met de volgende kerken en organisaties: Koepelkerk (Vrijgemaakt gereformeerd), De Hoeksteen Velp, Rafaëlgemeente Oase Arnhem,Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem, Pinksterzending, Leger des Heils, Baptistengemeente Arnhem-Zuid, Evangelische Gemeente Arnhem, Salvatorkerk Arnhem-Zuid, C3 Church, Living Faith Gemeente, Christelijke Wijkgemeenschap Villa Klarendal, Jeugd met een Opdracht, Youth for Christ/The Mall,
en Stichting De Roep Bijbelse Raadgeving (Pastoraal Help Centrum).

Oecumenisch Platform Arnhem Noordoost
Het Oecumenisch Platform Arnhem Noordoost is een samenwerkingsverband van de meer traditionele kerken in dit deel van de stad. Jaarlijks ontmoeten leiders/vertegenwoordigers van deze kerken elkaar 3-4 keer om gezamenlijke activiteiten voor te bereiden zoals de adventviering met Christmas Carols, de viering van gebed voor de eenheid van christenen (januari) en de reeks sobere rijstmaaltijden en vespervieringen in de veertigdagentijd voor Pasen. Een aantal kerken binnen dit platform werken nauw samen in het jeugdwerk.

In dit Oecumenisch Platform werken we samen met de volgende kerken en organisaties: Anglicaanse Parochie, Doopsgezinde gemeente, Evangelisch-Lutherse gemeente, Hersteld Apostolische Zendingskerk, Protestantse Wijkgemeente Betlehemkerk, Protestantse Wijkgemeente Opstandingskerk, Oudkatholieke parochie Sint Willibrord, Roomskatholieke Parochie Sint Eusebius, Parkstraatgemeente, Waalse kerk, Christelijke Wijkgemeenschap Villa Klarendal, Evangelische Broedergemeente, Oecumenische Stichting "De Instap" en Exodus, Stichting Kruispunt.