Hier ligt ons hart: wie we zijn, wat we willen doen, delen en uitdelen. Met God, met elkaar en met mensen om ons heen.  In de manier van gemeente-zijn richten wij ons op 3 belangrijke 'loten aan de stam' van onze gemeente:

Levend geloof, dat samen wordt gedeeld en zo vermenigvuldigd. Gekenmerkt door persoonlijke groei, delen van mooie en moeilijke momenten, wortelen in Christus, onderwijs van het allereerste begin tot verdergaande verdieping. Wij willen kinderen en jongeren het leven met Jezus Christus laten ontdekken. Meer contact en samenspel tussen generaties bevorderen. Meer waarderend zijn naar elkaar toe, elkaar uitdagen, verrassen.
Warme, open gemeenschap. Wij willen een gemeenschap zijn die gekenmerkt wordt door zorg, warmte, openheid en gastvrijheid. We geven elkaar de ruimte, respecteren elkaar en zijn actief in het samen beleven van ons geloof. We helpen elkaar,  werken als team samen en hebben plezier met elkaar.
Zichtbaar christen zijn én zichtbaar kerk zijn: thuis, op school, werk, in hobby’s, in onze buurt en naar elkaar toe willen we openlijk getuige van Christus zijn. We willen Christus herkennen in gemeenteleden, inspirerende identificatiefiguur zijn voor onze jongeren en voor gasten. Als zichtbaar kerk zijn  willen we laagdrempelig zijn, open, inspirerende diensten niet alleen voor onszelf maar vooral ook voor gasten, jongeren en de buurt. Ons kerkgebouw mag uitnodigend zijn, open en multifunctioneel zijn voor buurt en wijk.