Kinder en Jeugdwerk

We willen kinderen en jongeren het leven met God laten ontdekken in ons midden.

Onze gemeente

Welkom! Je bent op zoek naar informatie over onze gemeente of je wilt ons een keer bezoeken. Op deze pagina stellen we onszelf graag aan je voor.

Voorganger en oudsten

Op deze pagina stellen we onze voorganger Thijs Tichelaar aan je voor en leggen we uit wat de kerkenraad doet.

NIEUWS

Zoveel Liefde

Niet iedereen heeft het meegekregen, dus leuk om even melding van te maken: dit voorjaar is het meest recente boek van ons gemeentelid Edith Schouten verschenen. Het is een historische roman genaamd ‘Zoveel liefde’ en het gaat over het leven van Betsy Groen van Prinsterer.

Mangochi - Malawi

Mangochi - Malawi