Kinder- en jeugdwerk

We willen kinderen en jongeren het leven met God laten ontdekken in ons midden.

NB Vanwege de coronamaatregelen is mogelijk niet alle informatie op deze pagina meer actueel. De laatste update over onze gemeente en corona leest u hier.

We zijn een kinderrijke gemeente. Niet alleen de opvoeders en jeugdwerkers, maar ook de andere volwassenen in de kerk zien het als hun opdracht om de kinderen, tieners en jongeren bij God te brengen. We geloven in een gemeenschap waarin generaties elkaar tegenkomen en samenleven. 

Babycrèche
Tijdens de diensten is er opvang voor de allerkleinsten. Een kwartier voor aanvang is er iemand aanwezig in de crècheruimte rechts tegenover de hoofdingang. Er zijn boxen en bedjes aanwezig. Met de iets grotere kinderen wordt er gelezen, gepuzzeld of gezongen. Halverwege de ochtend is er iets te drinken en een koekje. 

Peuters en kleuters
Kinderen rond de drie jaar kunnen naar de peuter-/ kleutergroep. Deze groep heeft een eigen ruimte beneden in de kerk (na de ingang rechtsaf de trap af). De leiding van de groep bestaat uit een volwassene en een tiener. Er wordt gelezen, gespeeld en geknutseld. Meestal blijven de peuters/kleuters aan het begin van de dienst even bij hun ouders/verzorgers. Bij het kinderlied lopen ze dan met de leiding naar hun eigen ruimte.

Kinderen
Vanaf de leeftijd van groep 2 zijn de kinderen welkom bij het kinderwerk. De kinderen beginnen met hun ouders/verzorgers in de kerkdienst. Na het kinderlied gaan de kinderen met de kinderwerkers mee naar hun eigen programma. Aan het einde van de dienst worden zij weer teruggebracht. Er zijn verschillende programma's:
Kleine groepen
Een ochtend in de eigen groep. Er zijn vier groepen, ingedeeld naar leeftijd: de duiven, de zwaluwen, de raven en de adelaars. 
Film-/spelochtend
Op deze ochtend wordt er een film vertoond met een bijbelse boodschap of worden er spelletjes gedaan.
Kanjerfeest
Samen zingen, bidden, luisteren naar een bijbelverhaal. Daarna kiezen de kinderen voor een eigen vervolg: een quiz, een spel of een andere activiteit.
In de dienst
Soms zijn de kinderen in de dienst, meestal vindt dit plaats bij speciale diensten (Pasen, Kerst) en op de vijfde zondag van de maand. 

Jeugd
Eens per twee weken komen de tieners samen.
De ene keer is dat op de vieravond, thuis bij een van onze gemeenteleden; deze avond is bedoeld om elkaar te ontmoeten, te chillen en te praten over onderwerpen. Er is een korte viering, soms een getuigenis of gastspreker. Daarna gaat de jeugd uitelkaar in leeftijdsgroepen.
De andere samenkomst op op de leerochtend, tijdens de dienst; in deze bijeenkomst gaat de bijbel open en geeft een spreker een inleiding. 
We starten het seizoen met een kamp. Jaarlijks is er ook de gelegenheid om samen naar Opwekking te gaan of de EO-jongerendag. 

Jeugdband
Iedereen die een muziekinstrument bespeelt of lekker wil zingen is welkom bij de jeugdband. De jeugdband repeteert elke twee weken voorafgaand aan de jeugdavond.
 

Jeugddiensten
Tenminste vier keer per jaar hebben we een speciale jeugddienst. We nodigen hiervoor  speciale gastsprekers uit en onze eigen jeugdband speelt. 

Kinderzegendienst
Op de eerste zondag van het kalenderjaar starten wij met de kinderzegendienst. Elk aanwezig kind kan hier persoonlijk een zegen ontvangen in de gemeente.

Kinder- en jeugdpastoraat
De kinderwerkers en jeugdleiders voelen zich direct betrokken bij het welbevinden van de kinderen en jongeren. Daarnaast hebben we ook extra pastorale zorg beschikbaar.