Historie

De wortels

De Baptistengemeente in Arnhem is in 1918 ontstaan. Het begon met een groep van 20 mensen die in het Rijnzwembad, door de uit de Verenigde Staten overgekomen evangelist Boersma, werden gedoopt. De eerste opstartjaren waren moeizaam; het ledental en de belevenissen hadden zowel ups als downs in de jaren twintig van de vorige eeuw. Onder ds. De Neef, een beroepsmilitair die in Ede gelegerd was, kreeg de gemeente vanaf 1930 de groei en zin weer te pakken.
In deze jaren had de gemeente geen eigen gebouw. Zij hield samenkomsten in o.a. het Volkskoffiehuis, een danszaal in de Eusebiusstraat en in een zaal van de Stadszending in de Tuinstraat. Het laatstgenoemde gebouw kon uiteindelijk worden gekocht en zou tot 1956 het onderkomen van de gemeente zijn.

Grote groei

Begin jaren vijftig bestond de gemeente uit ongeveer 100 gedoopte leden. De bouw van de kapel aan de Willem van Kleeflaan (300 zitplaatsen) in 1956 en de komst van ds. J. Bosma werden een flinke stimulans voor groei. Onder de voorgangers J. Bosma en H.J. Stukker verdriedubbelde de gemeente in vijftien jaar van 108 leden (1955) naar 240 (1966) naar 292 (1970).De groei zetten door onder J. Bouritius en G. van 't Wout tot meer dan 400 leden in 1977.

Gemeentestichtingen

Omdat de kapel te klein werd, werden de samenkomsten tijdelijk in de aula van een school gehouden. Twee redenen maakten een terugkeer naar de kapel in de jaren tachtig mogelijk. In de eerste plaats een verbouwing, waardoor meer mensen de samenkomsten konden bijwonen. Ten tweede, belangrijker, was de visie om in omliggende plaatsen dochtergemeenten te stichten. Mensen kwamen tot dan toe uit de verre omtrek naar Arnhem toe.
De Baptistengemeente Arnhem wilde bewust niet nog groter worden. Zij koos voor vermenigvuldiging: groeien door te delen. Zo werd elk decennium een dochtergemeente gesticht: in Doetinchem (jaren 60), Ede (jaren 70) en Zevenaar (jaren 80). Zelfs in de eigen stad; in 1986 werd ten zuiden van de rivier de Baptistengemeente Arnhem-Zuid in het leven geroepen. Nadat een dochtergemeente met raad en daad op de been was geholpen, liet 'moeder' Arnhem-Centrum deze gemeente los; waarna deze dochtergemeenten verder konden groeien tot volwassen, zelfstandige gemeenten.

Open en veelkleurig groeien

Onder ds. Teun van der Leer (1993-2005) bloeide de gemeenschap meer open. Er kwamen meer gezinnen met kinderen en de voorganger bleek een sterk en aantrekkelijk prediker, bekend om zijn leerhuisdiensten en Bijbelstudies. Ook stroomden multiculturele invloeden de gemeente binnen. Een tijd lang heeft de gemeente een groep Afrikanen en Iraniërs geherbergd. De laatste groep is gebleven en viert sinds een aantal jaren ook maandelijks op zondagmiddag hun eigen Celebrations (in het Farsi). De gemeente is ook in andere opzichten gegroeid in veelkleurigheid.
Nadat Teun van der Leer vertrok om rector te worden van het Baptistenseminarium is de gemeente bijna drie jaar vacant geweest. Van 2008 - 2013 was Jan-Martin Berghuis predikant. Hij was afkomstig uit een achterkleindochter van de Arnhemse gemeentestichtingen (Arnhem stichtte Ede, Ede stichtte Veenendaal, Veenendaal stichtte Zetten). In deze periode heeft de gemeente opnieuw en duidelijker voor zichzelf geformuleerd waar ze voor staat: de relatie met God (levend, groeiend geloof), de relatie met elkaar (gemeenschap zijn) en daarmee middenin de maatschappij willen staan (zichtbaar christen en gemeente zijn). Eén van de zichtbare veranderingen is de renovatie van de kapel, zowel voor eigen gebruik als om hiermee dienstbaar te zijn aan de Arnhemse samenleving. 

Voorgangers

Vanaf 2013 waren dominee Thijs Tichelaar en zijn vrouw dominee Saskia Tichelaar beiden voorganger in de Baptistengemeente Arnhem Centrum. Zij werkten beiden parttime en zetten zo ieder hun eigen talenten en gaven in voor de gemeente. In 2019 koos Saskia Tichelaar voor een nieuwe uitdaging en sinds 1 september 2019 heeft Thijs Tichelaar zijn intrede gedaan in de Baptistengemeente Midden-Betuwe in Zetten.Vanaf 2020 werkte Dirk-Jan Riphagen als patoraal werker en ds. Wieger Sikkema als interim-predikant. Sinds januari 2023 heeft de gemeente een nieuwe voorganger in de persoon van Matthijs van der Kruk.


Predikanten in de periode vanaf 1930:

 • 1930 - 1933: ds. J.B. de Neef
 • 1935 - 1936: ds. J. Buiten
 • 1941 - 1943: ds. J.B. de Neef
 • 1946 - 1949: ds. H.D. Hooghwinkel
 • 1950 - 1955: ds. J. Broertjes
 • 1955 - 1966: ds. J. Bosma
 • 1967 - 1972: ds. H.J. Stukker
 • 1972 - 1976: ds. J. Bouritius
 • 1976 - 1983: ds. Gerrit van 't Wout
 • 1985 - 1990: ds. Wim Kos
 • 1993 - 2005: ds. Teun van der Leer (2002-2004: met Theo de Zwart en Tom Heinen)
 • 2008 - 2013: ds. Jan-Martin Berghuis
 • 2013 - 2019: ds. Thijs & Saskia Tichelaar
 • 2023-: ds. Matthijs van der Kruk