Voorganger en oudsten

Op deze pagina stellen we onze voorganger en kerkenraad aan u voor.

Voorganger en oudsten

Voorganger

Onze gemeente is vanaf 1 september 2019 vacant. Dat betekent dat we geen vaste voorganger hebben. Een beroepingscommissie heeft in 2020 gezocht naar een voorganger. Helaas nog zonder resultaat. Daarom heeft de raad besloten om tijdelijke ondersteuning te zoeken. Die hebben we gevonden. Per 1 januari 2021 zet dominee Wieger Sikkema uit Apeldoorn zich twee dagen per week in als interim-voorganger. Op woensdag en vrijdag is hij doorgaans voor ons beschikbaar. Hij zal 1 keer per maand voorgaan. De andere zondagse diensten worden ook de
komende tijd ingevuld met ervaren sprekers en theologen uit onze eigen gemeente en van buitenaf.

De raad

De ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan. Dit betekent dat belangrijke beslissingen genomen worden met instemming van de gemeenteleden en dus niet door de raad of de voorgangers alleen. De kerkenraad zorgt voor het bestuur en de organisatie van de gemeente en geeft geestelijke en praktische leiding aan de gemeente. 
De raad legt belangrijke beslissingen voor aan de gemeente. 

In een gemeentevergadering komen leden (stemgerechtigd) en vrienden (niet-stemgerechtigd) van de gemeente bijeen om met elkaar over de hoofdzaken van de gemeente te spreken en waar nodig beslissingen te nemen. Denk hierbij aan de verkiezing van oudsten, het beroepen van een voorganger, het vaststellen van de begroting en rekening, grote besluiten over huisvesting en de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid.
Behalve de formele vergaderingen worden ook informele avonden en manieren gebruikt om de belangrijke dingen in de gemeente met elkaar te bespreken.

De raad van de Baptistengemeente  Arnhem-Centrum bestaat uit de volgende leden:

  • Jelle Horjus (voorzitter)
  • Jeanette van Es (secretaris)
  • Judith Schuring (penningmeester) 
  • Diena Lindeman (algemeen)
  • Abbas Alawi (algemeen)
  • Erika Oosterkamp (algemeen)
  • Patrick Paal (algemeen)

Wil je een vraag, opmerking of voorstel aan de raad voorleggen, dan kan je dat doen via de secretaris. Mail dan naar secretariaat@baptisten-arnhem.nl.