Voorganger en oudsten

Op deze pagina leggen we uit wat de kerkenraad doet.

Voorganger en oudsten

Voorganger
Onze gemeente is vanaf 1 september 2019 vacant. Dat betekent dat we geen vaste voorganger hebben. De zondagse diensten worden daarom ingevuld met ervaren sprekers en theologen uit onze eigen gemeente of door gastsprekers van buitenaf. In de agenda is te vinden wie er op zondag voorgaat. 

De raad
De ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan. Dit betekent dat belangrijke beslissingen genomen worden met instemming van de gemeenteleden en dus niet door de raad of de voorgangers alleen. De kerkenraad zorgt voor het bestuur en de organisatie van de gemeente en geeft geestelijke en praktische leiding aan de gemeente. 
De raad legt belangrijke beslissingen voor aan de gemeente. 

In een gemeentevergadering komen leden (stemgerechtigd) en vrienden (niet-stemgerechtigd) van de gemeente bijeen om met elkaar over de hoofdzaken van de gemeente te spreken en waar nodig beslissingen te nemen. Denk hierbij aan de verkiezing van oudsten, het beroepen van een voorganger, het vaststellen van de begroting en rekening, grote besluiten over huisvesting en de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid.
Behalve de formele vergaderingen worden ook informele avonden en manieren gebruikt om de belangrijke dingen in de gemeente met elkaar te bespreken.

De raad van de Baptistengemeente  Arnhem-Centrum bestaat uit de volgende leden:

  • Jeanette van Es (voorzitter)
  • Judith Schuring (penningmeester) 
  • Diena Lindeman (secretaris)
  • Jelle Horjus (vice-voorzitter)
  • Abbas Alawi (algemeen)
  • Erika Oosterkamp (algemeen)
  • Patrick Paal (algemeen)

Wil je een vraag, opmerking of voorstel aan de raad voorleggen, dan kan je dat doen via de secretaris. Mail dan naar secretariaat@baptisten-arnhem.nl.