Voorganger en oudsten

Op deze pagina stellen we onze voorganger en kerkenraad aan u voor.

Voorganger en oudsten

Voorganger

Vanaf 1 januari 2023 is Matthijs van der Kruk de voorganger van onze gemeente. Matthijs was eerst groepsleerkracht in het basisonderwijs. Hij ontving roeping om te werken als gemeentepredikant en ging naast zijn werk theologie studeren. De Baptistengemeente Arnhem-Centrum is zijn eerste gemeente.

De raad

De gemeentevergadering is het hoogste bestuursorgaan. Dit betekent dat belangrijke beslissingen genomen worden met instemming van de gemeenteleden en dus niet door de raad of de voorgangers alleen. De kerkenraad zorgt voor het bestuur en de organisatie van de gemeente en geeft geestelijke en praktische leiding aan de gemeente. 
De raad legt belangrijke beslissingen voor aan de gemeente. 

In de halfjaarlijkse gemeentevergadering komen wij samen om met elkaar over de hoofdzaken van de gemeente te spreken en waar nodig beslissingen te nemen. Denk hierbij aan de verkiezing van oudsten, het beroepen van een voorganger, het vaststellen van de begroting en rekening, grote besluiten over huisvesting en de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid.

Behalve de formele vergaderingen worden ook informele avonden en manieren gebruikt om de belangrijke dingen in de gemeente met elkaar te bespreken.

De raad van de Baptistengemeente  Arnhem-Centrum bestaat uit de volgende leden:

  • Jelle Horjus (voorzitter)
  • Jeanette van Es (secretaris)
  • Judith Schuring (penningmeester) 
  • Diena Lindeman (algemeen)
  • Abbas Alawi (algemeen)
  • Erika Oosterkamp (algemeen)
  • Patrick Paal (algemeen)

Wil je een vraag, opmerking of voorstel aan de raad voorleggen, dan kan je dat doen via de secretaris. Mail dan naar secretariaat@baptisten-arnhem.nl.