Wat doen we?

Elke zondagochtend om 10.00 uur houden we een kerkdienst in onze kapel. Deze samenkomsten hebben tot doel God te eren, samen te vieren, elkaar te ontmoeten en om mensen toe te rusten in hun dagelijks leven met God. De samenkomsten duren doorgaans anderhalf uur. Na de dienst is er koffie en thee. Ook is er gelegenheid om voor je te laten bidden door mensen van het gebedsteam. Elke samenkomst heeft een ander accent, al blijft de basis herkenbaar. Ongeveer de helft van de samenkomsten wordt geleid door onze eigen voorganger, in de overige diensten gaan gastsprekers voor.

Kinderen
Tijdens de dienst is er op verzoek vanaf het begin van de diensten opvang voor baby's en peuters. Na ongeveer 15 minuten kunnen kinderen van de basisschool naar hun eigen activiteit gaan. Als er geen kinderwerk is blijven de kinderen bij hun ouders/begeleiders in de dienst. Ze krijgen dan een puzzel of kleurplaat voor tijdens de preek.

Jeugd
Jeugd tussen de 12 en 19 jaar kan aansluiten bij de jeugdgroepen. We hebben een afwisselend programma met bijbelstudie, viering en lol maken. 

Gebed
In onze gemeente wordt veel gebeden, binnen en buiten de kerkdiensten.

  • Er is een actieve gebedsapp, waar gemeenteleden bidden voor elkaar en voor de wereld en u kunt op aanvraag voor u laten bidden na de dienst. 
  • De gemeente kent een groep gebedstrio's: groepjes van drie personen die regelmatig bij elkaar komen om voor elkaar, de gemeente en de wereld te bidden.
  • Ook zijn gemeenteleden gekoppeld aan kinderen en jongeren. Zij bidden speciaal voor dit kind of deze jongere. Zo heeft ieder kind tot zin 18e een bidbuddy. 

Kringen
Wij hebben een aantal kringen voor specifieke doelgroepen of met specifieke thema's.