Wat doen We

Kerkdiensten
Elke zondagochtend om 10.00 uur houden we een kerkdienst in onze kapel. Deze samenkomsten hebben tot doel God te eren, samen te vieren, elkaar te ontmoeten en om mensen toe te rusten in hun dagelijks leven met God. De samenkomsten duren doorgaans anderhalf uur. Na de dienst is er koffie en thee. Ook is er gelegenheid om voor je te laten bidden door mensen van het gebedsteam. Elke samenkomst heeft een ander accent, al blijft de basis herkenbaar. Ongeveer de helft van de samenkomsten wordt geleid door onze eigen voorganger, in de overige diensten gaan gastsprekers voor. 

Kinderen
Tijdens de dienst is er opvang voor baby's en peuters. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunnen aansluiten bij de kindernevendiensten waar iedere week leuke activiteiten zijn. 

Jeugd
Jeugd tussen de 12 en 19 jaar kan aansluiten bij de jeugdgroepen. We hebben een afwisselend programma met bijbelstudie, viering en lol maken. 

Gebed
Op diverse wijze vindt gebed plaats in onze gemeente. 
De gemeente kent een groep gebedstrio's: groepjes van drie personen die regelmatig bij elkaar komen om voor elkaar, de gemeente en de wereld te bidden.
Ook zijn gemeenteleden gekoppeld aan kinderen en jongeren. Zij bidden speciaal voor dit kind of deze jongere. Zo heeft ieder kind tot zin 18e een bidbuddy. 

Kringen
Wij hebben een aantal kringen voor specifieke doelgroepen of met specifieke thema's.