Wat geloven baptisten?

Net als andere christenen belijden baptisten dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij door God werd gezonden om de mensheid te redden. Door het lijden en sterven van Jezus Christus en door zijn opstanding, geloven wij dat er nieuw leven en contact met God mogelijk is. Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven heeft toevertrouwd aan God mag zich een kind van God noemen.


Geloof en Doop

Baptisten benadrukken dus dat de mens persoonlijk moet kiezen om Jezus te volgen als antwoord op Gods liefde. De Bijbel leert dat je na zo'n persoonlijke keuze gedoopt mag worden en de heilige Geest ontvangt. Net als in de Bijbel ga je tijdens de doop helemaal onder water. Het woord baptist komt van het Griekse woord dat de Bijbel gebruikt voor 'dopen' of 'onderdompelen'. De doop is het teken voor de start van een nieuw leven met God. De Bijbel is voor ons Gods Woord en hanteren wij als richtsnoer in geloof en leven.

Sterke gemeenschap

Hoewel het dopen in onze naam zit en een grote rol speelt, is dit niet het allerbelangrijkste kenmerk van een baptistengemeente. Hét kenmerk is de sterke gemeenschap. Met je persoonlijke geloof (en ontwikkeling) maak je bewust de keus om deel uit te maken van een groep; de plaatselijke gemeenschap. Behalve aan God verbind je je bij de doop óók aan elkaar. Dit betekent: omzien naar elkaar, samen leren en doen, helpende en biddende handen, geloven dat een ander kan bijdragen aan jouw geloofsleven en jij aan dat van een ander. Kortom: je gaat niet naar de kerk, je bent kerk en je bent samen kerk. We gebruiken en stimuleren graag de gaven die God aan een ieder geschonken heeft. De gemeente is een belangrijke oefenplaats om te groeien. Daarin is een predikant of oudste niet belangrijker dan koster, koffieschenker of leidster in het kinderwerk; we dienen allen God en vullen elkaar daarin aan. Zó zijn baptistengemeenten. Binnen de baptistengemeente is het niet de predikant of de kerkenraad die over belangrijke hoofdzaken van de gemeente beslist, maar de gemeentevergadering: de gemeentevergadering is het hoogste bestuursorgaan. 

Veelkleurig

Een ander kenmerk van de baptistengemeente is de zelfstandigheid. Een plaatselijke gemeente bepaalt zelf haar koers en kleur; zij is niet onderworpen aan hogere kerkelijke bestuursorganen. Hierdoor zijn baptistengemeenten vaak verschillend van karakter en dragen zo bij tot de veelkleurigheid van de wereldwijde kerk. Op de 'kerkelijke kaart' van Nederland bevinden wij ons ongeveer in het midden. Vaak wordt gezegd dat wij ons tussen de traditionele kerken en de Evangelische en Pinkstergemeenten in bevinden: bijbel en dagelijks geloofs(be)leven zijn belangrijk, er is vrijheid en verbondenheid, de samenkomsten zijn eigentijds en kenmerken zich door een bepaalde mate van orde en structuur.

Verbonden met andere gemeenten

Samen met ongeveer 140 andere baptistengemeenten is de Baptistengemeente Arnhem-Centrum aangesloten bij Unie-ABC in Nederland, een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in Nederland. Unie-ABC is een federatie waarin de gemeenten zich met elkaar verbonden hebben (al vanaf 1881!). Unie-ABC werkt samen in theologische vorming (eigen seminarium), toerusting, gemeenteopbouw en gemeentestichting, zending en diaconaat, jeugd- en vrouwenwerk en in praktische zaken als facilitering van voorgangers en gemeenten.

In Arnhem werken wij samen in de Arnhemse Raad van Kerken. Soms is die samenwerking meer praktisch, zoals in het vluchtelingenwerk, een andere keer geestelijk, zoals bij de gebedsweek.

Wilt u meer informatie over het baptisme in het algemeen en baptistengemeenten in Nederland? Kijk dan op de website van Unie-ABC.