Aisha en Hans Oosterloo

Wie zijn Aisha en Hans Oosterloo?

Hans en Aisha Oosterloo zijn “zendelingen voor het leven” in Sierra Leone. Zolang ze kunnen willen ze zich blijven inzetten voor het christelijk werk in Sierra Leone.

Aisha en Hans Oosterloo

Hans begon in 1982 vanuit de Europese Baptisten Zending (EBMI) en trouwde met Aisha in 1987. Hans is nu bijna 40 jaar zendeling in Sierra Leone, ook na zijn pensionering in 2016.

Aisha was werkzaam in het vrouwenwerk (Baptist Women’s Union Sierra Leone) en met name in volwassen-educatie. Onder vrouwen is de ongeletterdheid erg hoog. Via dit werk kwam zij steeds meer in aanraking met weduwen. In 2015-2016 is er met hulp van de Nederlandse Baptisten een speciaal huis gebouwd voor weduwen, een droom van Aisha. Op 1 april 2021 IS het werk van het weduwenhuis in Lunsar afgesloten en gaat Aisha door met de ambulante begeleiding van de weduwen en behoeftige families in hun omgeving.

Lees hier over de afsluiting van het weduwenhuis op 1 mei 2021

Lees meer over Aisha's sociale fonds (18 maart 2021)

Contactpersoon: Erika Oosterkamp, erika@oosterkamp.org