Buurtkerk Geitenkamp

De buurtkerk is in 2016 ontstaan op initiatief van een gezin dat lid is van onze gemeente, in samenwerking met enkele andere christenen uit verschillende kerken. De buurtkerk is er voor en door wijkbewoners van Geitenkamp/Monnikenhuizen. Samen geven we vorm aan onze gemeenschap en ieder draagt iets bij. Elke twee weken organiseren en we een viering, met daar aan voorafgaand een brunch waarbij iedereen wat mee brengt. Een kernteam houdt overzicht, zorgt dat de vieringen geleid worden en ondersteunt mensen extra op pastoraal vlak als dat nodig is. Op dit moment zijn dat: Josien, Michiel, Willemieke en Henrieke.

Samen willen we het Evangelie leren kennen: niet alleen de warmte en liefde van de Hemelse Vader, maar ook de aansporing om te groeien naar het beeld van God.

Een buurtkerker getuigt: “Ik ben zo blij dat ik heb afgeleerd te liegen. Bij de mensen waar ik nu mee om ga hoeft dat niet meer. Ik hoef mezelf niet meer te beschermen, van me af te bijten en de waarheid te verdraaien om ellende te voorkomen. Want uiteindelijk kwam daar juist ellende van. Ik ben aan het veranderen.”

Tegelijkertijd zegt een andere buurtkerker heel eerlijk: “Ik zal nooit van iedereen kunnen houden. Dat is onmogelijk.” 

Één van onze projecten is de buurtmoestuin.

De buurtmoestuin is een rustgevende plek voor wijkbewoners. Een mooie plek, zonder afval, waar je werkt aan schoonheid, gezondheid, kracht. Het team merkt dat mensen moeilijk aanhaken. Wat houdt hen tegen? Tegelijk zijn de reacties hartverwarmend: bijvoorbeeld van de vele bewoners die groenten krijgen van de overvloed.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van de Buurtkerk Geitenkamp, www.buurtkerkgeitenkamp.nl

U kunt ook op de hoogte blijven via de nieuwsbrief. Stuur een mail naar newsletter@buurtkerkgeitenkamp.nl met als onderwerp “aanmelding nieuwsbrief”.